หน้าแรก

สมัครงานหรือเปลี่ยนงานในเมืองไทย ให้เป็นหน้าที่ของ Dee Staff

การที่เราแนะนำสถานที่ทำงานที่ท่านถูกใจนั้นสำหรับบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติที่มีค่าเพราะ หากการจ้างงานใดสร้างความพอใจให้ผู้จ้างหรือผู้ทำงานใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวการจ้างงานนั้นก็คงดำเนินต่อไปได้ ไม่นานพวกเรา”Deestaff”เห็นว่าการทำสร้างความพอใจให้ทั้งผู้จ้างและผู้ทำงานทั้งสองฝ่ายเป็นหน้าที่ของเราและ ผู้ทำงานทั้งสองฝ่ายเป็นหน้าที่ของเรายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญคือเงื่อนไขที่ตรงกันเป้าหมายที่ตรงกันและการเข้ากันได้

เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของทั้งสองฝ่ายเราใส่ใจในการแนะนำบริษัทที่ตรงกับความต้องการของท่านไม่ว่า จะเป็นเรื่องเงื่อนไขเป้าหมายหรือการเข้ากันได้ด้วยการติดต่อกับบริษัทเชื้อชาติญี่ปุ่นกว่า2,000บริษัท เมื่อท่านต้องการสมัครงานหรือย้ายงาน โปรดยกให้เป็นหน้าที่ของเรา