ขั้นตอนการสมัครงาน

ที่ปรึกษาเฉพาะทางช่วยท่านในการสมัครหรือย้ายงาน

ที่ปรึกษาเฉพาะทางที่รอบรู้เกี่ยวกับการสมัครงานในไทยจะช่วยเหลือท่านในการสรรหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ จนกว่าท่านจะได้เข้าทำงานจริง เพราะว่าการลงทะเบียนกับ DeeStaff ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น ไม่ว่าท่านที่กำลังว่างงานหรือท่านที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่กรุณาปรึกษากับ DeeStaff ได้โดยที่ท่านมิต้องเป็นกังวล

 

เราจะสอบถามวันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ามาลงทะเบียนกับ DeeStaff กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ท่านสะดวกแก่่เรา ที่ตั้งของDeeStaffอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ ( ดูแผนที่ )

ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่ทำการสัมภาษณ์ที่สำนักงานของ DeeStaffนั้น สำหรับท่านที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เราจะมีการสัมภาษณ์ภาษานั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบการเขียน โดยปรับให้สอดคล้องกับประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัครงานตามแต่ละกรณี

หากเรามีข้อมูลของตำแหน่งงาน ที่ตรงกับเงื่อนไขและคุณสมบัติของท่านพอดีในขณะทำการสัมภาษณ์ เราจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่นั้น พร้อมกับเนื้อหาของงานให้ท่านอย่างละเอียดในขณะทำการสัมภาษณ์ เมื่อถึงตอนนั้นหากทุกอย่างลงตัว เราจะดำเนินการสัมภาษณ์งานให้ท่านทันที

ข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้ไว้ในวันสัมภาษณ์จะถูกบันทึกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล ทำให้สามารถส่งเอกสารให้บริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่ได้ทุกเวลา

กรณีที่ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ตรงกับเงื่อนไขและคุณสมบัติของท่านในวันสัมภาษณ์ เราจะแจ้งข้อมูลการรับสมัครงานให้แก่ท่านเมื่อมีข้อมูลการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาใหม่และตรงกับเงื่อนไขของท่าน จากนั้นเราจะทำการติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสอบภามว่าต้องการให้แนะนำท่านหรือไม่ ในกรณีที่บริษัทต้องการให้เราแนะนำเท่านั้นที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทนั้น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

หากบริษัทที่แนะนำให้ท่านต้องการที่จะทำการสัมภาษณ์ เราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ให้ท่านดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสถานที่สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์เพราะเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียด นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือท่านในเรื่องอื่น ๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านทำคะแนนในการสัมภาษณ์ได้ดีไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับบริษัทต่าง ๆ หรือข้อมูลผลการสัมภาษณ์ที่ท่านได้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็นสองครั้งคือครั้งที่หนึ่ง ผู้ที่ได้รับหน้าที่คัดสรรบุคคลากรเป็นผู้สัมภาษณ์ ส่วนครั้งที่สองจะเป็นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิ์ตัดสินใจเป็นผู้สัมภาษณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีบางบริษัทที่ทำการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว หรือก็มีการสัมภาษณ์มากถึงสามครั้ง **เกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่าน DeeStaff โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากท่านได้เข้ารับการสัมภาษณ์หากท่านๆไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางDeeStaff จะช่วยท่านวิเคราะห์ถึงสาเหตุ จากนั้นเราจะแนะนำข้อมูลตำแหน่งงานว่างกับบริษัทที่เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติของท่านต่อไป ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านอย่าท้อถอยในการหางาน

กรณีที่ท่านประสบความสำเร็จในการสมัครงานที่เราแนะนำให้ DeeStaffจะทำการตรวจสอบกับบริษัทนั้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการ

จ้างงานต่างๆ เช่น วันเริ่มงาน ค่าจ้างเริ่มต้น และ การปรับเปลี่ยนค่าจ้างหลังจากผ่านช่วงทดลองงานแล้ว เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากได้เข้าทำงานแล้ว เราจะจัดทำหนังสือเพื่อตรวจสอบการจ้างงานขึ้นเพื่อมอบให้ท่านก่อน

ที่ท่านจะได้เข้าทำงาน

 

* สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศและไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่บริษัทโดยตรง เพียงแค่ท่านสมัครลงทะเบียนสมาชิก เมื่อเราหางานที่ตรงกับความต้องการของท่านได้แล้ว ทางบริษัท Deestaff จะติดต่อกลับไปทันที ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วย

 

 

 

 

logo_deestaff_top_small

Dee Staff Recruitment Co.,Ltd.

43 Thai CC Tower, Room #56, 5th Floor, South Sathorn Rd., Khwaeng Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120
เมล์(ภาษาญี่ปุ่น): j-info@deestaff.com
เมล์(ภาษาไทย): info@deestaff.com
โทร: 02-673-9830