ขั้นตอนการสมัครงาน

̃RT^g^Cł̂Ȃ̏AEE]ET|[gB

ที่ปรึกษาเฉพาะทางช่วยท่านในการสมัครหรือย้ายงาน

ที่ปรึกษาเฉพาะทางที่รอบรู้เกี่ยวกับการสมัครงานในไทยจะช่วยเหลือท่านในการสรรหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ จนกว่าท่าน
จะได้เข้าทำงานจริง เพราะว่าการลงทะเบียนกับ DeeStaff ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้น ไม่ว่าท่านที่กำลังว่างงาน
หรือท่านที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่กรุณาปรึกษากับ DeeStaff ได้โดยที่ท่านมิต้องเป็นกังวล

1.fB[X^btł̓o^Aʐڂ̗\

เราจะสอบถามวันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ามาลงทะเบียนกับ DeeStaff กรุณาแจ้งวันและเวลาที่ท่านสะดวกแก่่เรา ที่ตั้งของDeeStaffอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ ( ดูแผนที่ )

2.fB[X^btł̓o^Aʐ

ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่ทำการสัมภาษณ์ที่สำนักงานของ DeeStaffนั้น สำหรับท่านที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาญี่ปุ่น เราจะมีการสัมภาษณ์ภาษานั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้เรายังมีการทดสอบการเขียน โดยปรับให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัครงานตามแต่ละกรณี

3.l̂

หากเรามีข้อมูลของตำแหน่งงาน ที่ตรงกับเงื่อนไขและคุณสมบัติของท่านพอดีในขณะทำการสัมภาษณ์ เราจะอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลของบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่นั้น พร้อมกับเนื้อหาของงานให้ท่านอย่างละเอียดในขณะทำการสัมภาษณ์ เมื่อถึง
ตอนนั้นหากทุกอย่างลงตัว เราจะดำเนินการสัมภาษณ์งานให้ท่านทันที

4.o^f[^̃f[^x[X

ข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้ไว้ในวันสัมภาษณ์จะถูกบันทึกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล ทำให้สามารถส่งเอกสารให้บริษัทที่กำลังเปิด
รับสมัครงานอยู่ได้ทุกเวลา

5.d̂Љ

กรณีที่ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ตรงกับเงื่อนไขและคุณสมบัติของท่านในวันสัมภาษณ์ เราจะแจ้งข้อมูลการรับสมัครงานให้แก่ท่านเมื่อ
มีข้อมูลการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาใหม่และตรงกับเงื่อนไขของท่าน จากนั้นเราจะทำการติดต่อกับทาง
บริษัทเพื่อสอบภามว่าต้องการให้แนะนำท่านหรือไม่ ในกรณีที่บริษัทต้องการให้เราแนะนำเท่านั้นที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านแก่บริษัทนั้น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

6.Ƃł̖ʐځiʏ1`2xj

หากบริษัทที่แนะนำให้ท่านต้องการที่จะทำการสัมภาษณ์ เราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ให้ท่าน
ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสถานที่สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์เพราะเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียด นอกจากนี้เรา
ยังช่วยเหลือท่านในเรื่องอื่น ๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านทำคะแนนในการสัมภาษณ์ได้ดีไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวก่อนการเข้า
สัมภาษณ์กับบริษัทต่าง ๆ หรือข้อมูลผลการสัมภาษณ์ที่ท่านได้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น
สองครั้งคือครั้งที่หนึ่ง ผู้ที่ได้รับหน้าที่คัดสรรบุคคลากรเป็นผู้สัมภาษณ์ ส่วนครั้งที่สองจะเป็นผู้รับผิดชอบและมีสิทธิ์ตัดสินใจเป็น
ผู้สัมภาษณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีบางบริษัทที่ทำการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว หรือก็มีการสัมภาษณ์มากถึงสามครั้ง **เกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่าน DeeStaff โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากท่านได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์หากท่านๆไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางDeeStaff จะช่วยท่านวิเคราะห์ถึงสาเหตุ จากนั้นเราจะแนะนำข้อมูลตำแหน่งงาน
ว่างกับบริษัทที่เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติของท่านต่อไป ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านอย่าท้อถอยในการหางาน

7.肩Ђ܂

กรณีที่ท่านประสบความสำเร็จในการสมัครงานที่เราแนะนำให้ DeeStaffจะทำการตรวจสอบกับบริษัทนั้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการ

จ้างงานต่างๆ เช่น วันเริ่มงาน ค่าจ้างเริ่มต้น และ การปรับเปลี่ยนค่าจ้างหลังจากผ่านช่วงทดลองงานแล้ว เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากได้เข้าทำงานแล้ว เราจะจัดทำหนังสือเพื่อตรวจสอบการจ้างงานขึ้นเพื่อมอบให้ท่านก่อน

ที่ท่านจะได้เข้าทำงาน


^CɂZ܂̕

^Cɂł͂̕CyɂdbBTel:0-2673-9830

^CȊOɂZ܂̕

^CȊÔo^̍ۂ́AEEoL̂ꂩ̕@ɂĂ艺B

[

Fax

X

* สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศและไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่บริษัทโดยตรง เพียงแค่ท่านสมัครลงทะเบียนสมาชิก เมื่อเราหางานที่ตรงกับความต้องการของท่านได้แล้ว ทางบริษัท Deestaff จะติดต่อกลับไปทันที ขอความกรุณาลงทะเบียนด้วย

สะดวกสบายด้วยการลงทะเบียนออนไลน์

Eo^͂炩


₢͂炩

テ冨[Wノ戻・ width=

y[W㕔