thai

ค้นหาตำแหน่งงาน

人材を探す

  • 求人依頼をする
  • 人材紹介までの流れ

バンコク郊外マップ

タイ企業訪問ブログ

タイ生活情報

รู้จัก DeeStaff

タイで働くあなたを応援します。


แนะนำบริษัทที่ได้รับการยอมรับสูงสุดให้ท่าน

DeeStaff จะช่วยแนะนำตำแหน่งงานที่กำลังจะเปิดรับสมัครให้กับท่านที่
สนใจทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ด้วยความตั้งใจที่จะหาตำแหน่ง
งานที่ดีให้กับผู้สมัครงาน และสรรหาบุคคลากรที่ดีและมีคุณภาพให้กับ
บริษัทนั้น ๆ เราจึงตั้งชื่อบริษัทเป็น "Dee" ซึ่งตรงกับภาษาญี่ปุ่น ว่า.......
ในปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทยอย่างมากมาย ซึ่งบริษัทเหล่านี้เกือบ
ทั้งหมดต้องการสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น DeeStaff จึงพยายาม
สรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ สถานที่ทำงานที่เดินทางสะดวก และเงื่อนไขการว่าจ้างงานที่เหมาะสม ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้สมัครงาน และบริษัทที่เปิดรับสมัครงาน ด้วยข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุดของทุก ๆวันของทางบริษัท DeeStaff ช่วยให้บริษัท และ ผู้สมัครงานได้มีโอกาสพิจารณาซึ่งกันและกันเนื่องจากทาง Deestaff ได้สะสมข้อมูลของ
ผู้สมัครงาน และข้อมูลบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอย่างเป็นความลับ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถนำเสนอตำแหน่ง
งานที่เหมาะสมและบุคคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ทั้งสองฝ่ายได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุด

รับฟังรายละเอียดจากบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่อย่างละเอียด

โดยปกติแล้ว ตอนที่บริษัทต้องการรับสมัครพนักงาน บริษัทจะให้ข้อมูลมา
เพียงสถานที่ทำงาน,อัตราเงินเดือน และประเภทของงาน เมื่อเป็นเช่นนั้น
แล้ว แม้จะมีการแนะนำผู้สมัคร แต่ความเป็นไปได้ที่จะได้เข้าทำงานก็ต่ำ หรือหากว่ามีการตอบตกลงว่าจ้างงานกันแล้ว โอกาสที่จะยกเลิกการทำงาน
นั้นก็มีสูง เพราะผู้สมัครมารู้ทีหลังว่าไม่ใช่งานที่ตนเองต้องการจริงๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ เราจึงใส่ใจในการแนะนำผู้สมัครที่จะเข้าทำงานได้ โดยใช้คำถาม เช่น ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์สูงและพร้อมที่จะทำงาน
ได้ทันที หรือ ต้องการคนที่มาพัฒนาต่อได้ สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ใช่เงือนไขในการจ้างงาน แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าง
หนึ่งในการหาผู้สมัคร เพราะผู้สมัครที่เราแนะนำให้ท่านนั้นจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกับบริษัทของท่านที่สุด และส่งผลให้
เปอร์เซ็นการรับสมัครพนักงานของทาง ดี สตาฟ เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เปอร์เซ็นที่ผู้สมัครจะเข้าไปทำงานโดยไม่มีการ
เปลี่ยนงานใหม่ก็สูงขึ้นด้วย

มีการติดต่อกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นกว่า 2,000 บริษัท

เพราะเรามีข้อมูลใหม่ล่าสุดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลบริษัทที่กำล้งเปิดรับ
สมัครงานอยู่มากมาย ทำให้เมื่อท่านเข้าทำงานแล้วเกิดความขัดแย้งในที่
ทำงานได้ยาก สิ่งนี้เป็นจุดเด่นของ Dee Staff นอกจากนั้น เรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัทต่างๆที่เคยใช้บริการจาก Dee Staff ด้วยการกลับมาใช้
บริการอีก เมื่อรับบริการจากเราแล้วเราจะทำการบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลของ
บริษัท การรับสมัครงาน ลักษณะนิสัยและความชอบของผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือก ผู้สมัครฯลฯ ดังนั้นหากบริษัทดังกล่าวต้องการใช้บริการ Dee Staff ในการ
สรรหาพนักงานอีก ท่านเพียงแจ้งให้เราทราบว่าต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเช่นไร เราก็จะสามารถดำเนินการสรรหาให้
้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดบริษัทอีก

แนะนำงานรวดเร็วกว่าที่ไหน ๆ

ในแต่ละวัน มีผู้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวญี่ปุ่น เข้ามาลง
ทะเบียนกับทาง Dee Staff สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวญี่ปุ่น จะได้รับการ
์สัมภาษณ์โดยไม่ต้องรอโดยมีผู้สัมภาษณ์เป็นชาวญี่ปุ่น เพราะเราคิดว่าการให้
บริการผสมัครงานที่อยากได้งาน หรือบริษัทที่อยากได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพเป็น
เรื่องทีู่้์สำคัญ ขณะทำการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะสอบถามประวัติของผู้
สมัครอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วจะแนะนำงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ในบาง
กรณี ผู้สมัครจะได้งานทันทีหลังจากมาลงทะเบียนและเข้าสัมภาษณ์กับทาง
Dee Staff สำหรับข้อมูลของผู้สมัครที่มาลงทะเบียนกับเราจะถึงมือบริษัทลูกค้าภายในวันเดียวหรือ อย่างช้าที่สุดคือภาย
ในวันรุ่งขึ้น โดยMessenger, E-Mail หรือ Postmail

ช่วยเหลือและสนับสนุนท่านจนกว่าจะได้เข้าทำงาน

DeeStaff ช่วยท่านคัดกรองผู้สมัครในทุกเรื่อง เช่นการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และไทย การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครผู้
นั้น ตลอดจน ทัศนคติ และการนำเสนอตัวเอง นอกจากนั้นเราให้การสนับ
สนุนท่านอย่างเต็มที่ในทุกรายละเอียดการสรรหางาน

เพื่ื่อให้ผู้สมัครทุกท่านสามารถเริ่มงานของท่านได้อย่างสบายใจ อีำกสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมากคือการให้คำปรึกษา

แก่ผู้เข้าทำงานใหม่โดยมองจากมุมมองของบุคคลแต่ละคน หากไม่สามารถเข้าทำงานกับบริษัทที่แนะนำไปให้ได้

เราก็จะช่วยผู้สมัครวิเคราะห์หาสาเหตุ และให้การสนับสนุนผู้สมัครจนกว่าจะได้งานที่ต้องการ ด้วยประการต่างๆเหล่านี้

เราจึงได้รับยกย่องจากผู้ที่มาลงทะเบียนกับเราว่า "เป็นบริษัทจัดหางานที่ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุดในประเทศไทย"

เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ภายใต้กฎหมายไทย การทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดหางานต้องได้รับอนุญาติ บริษัทจัดหางาน
ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะได้รับใบอนุญาต ทำให้ทีมงานของเราทุกคน
ต้องมีใบอนุญาตินั้นด้วย DeeStaffได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจนเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(หมายเลขอนุญาติ: 1110/2548)ติดต่อเรา 66(0)-2673-9180

前のページに戻る

y[W㕔